ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์หลักของเรามีวัตถุเจือปนอาหารสารเติมแต่งอาหารตัวกลางทางเภสัชกรรมวัตถุดิบอุตสาหกรรมการบำบัดน้ำหล่อลื่น น้ำมัน.